Naši partneri su naša snaga, baš kao što smo i mi njihova. U toj cjelini, koja je daleko veća od zbira pojedinačnih djelova, radimo kao jedan. Nadamo se zato, da ćete i Vi postati dio naše velike porodice. Ako ste još i registrovani za informatičku djelatnost ili za prodaju informatičkih proizvoda, vaš dolazak na ovu stranicu može označiti početak jednog velikog partnerstva.
Za početak ispunite ovaj formular i pošaljite nam ga. Molimo Vas da prilikom ispunjavanja formulara pažljivo upisujete podatke.

Molimo da ovaj formular ispune i pošalju oni koji prije nijesu poslovali s preduzećem KIM TEC, a žele to početi. Ovo je formular za NOVE PARTNERE! Dakle, svi Vi koji već poslujete sa nama ne trebate da ispunjavate ovaj formular!


 
Naziv kompanije:
Adresa 1:
Adresa 2:
Poštanski broj:
Grad:
Država:
Telefon:
Faks:
Poreski identifikacioni broj (PIB)::
Žiro-račun:
Osoba za kontakt:
Vaš e-mail: