Naši su partneri naša snaga, baš kao što smo i mi njihova. U toj cjelini, koja je daleko veća od zbroja pojedinačnih dijelova, radimo kao jedan. Nadamo se stoga, da ćete i Vi postati dio naše velike obitelji. Ako ste još i registrirani za informatičku djelatnost ili za prodaju informatičkih proizvoda, vaš dolazak na ovu stranicu može označiti početak jednog velikog partnerstva.

Za početak ispunite ovaj formular i pošaljite nam ga. Molimo Vas da prilikom ispunjavanja formulara pažljivo upisujete podatke

Molimo da ovaj formular ispune i pošalju oni koji prije nisu poslovali s Kim Tec-om a žele to početi. Ovo je formular za NOVE PARTNERE!
Dakle, svi Vi koji poslujete s nama ne trebate ispunjavati ovaj formular!


 
Naziv tvrtke:
Adresa 1:
Adresa 2:
Poštanski broj:
Grad:
Država:
Telefon:
Faks:
PDV broj:
Žiro-račun:
Osoba za kontakt:
Vaš e-mail: