Web Shop
Webshop

Poslujte s nama putem Interneta i ubrzajte svoje poslovanje!

Web RMA

Web RMAMogućnost praćenja obrade proizvoda u servisu te detaljan uvid u njegov trenutačni status.

Radni nalozi online

Saznajte status uređaja kojeg ste nam povjerili na popravak upisom broja servisnog naloga.

Organizacija MR servisa
 • Podrška
  • Komercijala (Prodaja, Nabava, Pozivni centar)
  • Prijem
  • Skladište
    
 • IT operativa
  • SG HP
  • SG Komponente
  • SG Pisači i Monitori
  • SG Računala
    
 • CE operativa
  • SG CE
  • SG GSM