Web Shop
Webshop

Poslujte s nama putem Interneta i ubrzajte svoje poslovanje!

Web RMA

Web RMAMogućnost praćenja obrade proizvoda u servisu te detaljan uvid u njegov trenutačni status.

Radni nalozi online

Saznajte status uređaja kojeg ste nam povjerili na popravak upisom broja servisnog naloga.

Novosti
MR Servis uveo norme ISO 9001 i ISO 14001
4.11.2014

Zagreb, 30. listopada 2014. - Tvrtki MR servis d.o.o. dodijeljeni su certifikati ISO norme koji potvrđuju da je tvrtka izgradila Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem usklađen sa zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

Tvrtka Adria Norma d.o.o., član renomirane Švicarske certifikacijske kuće QS Zürich AG provela je certifikacijski nadzor MR servisa i dodijelila navedene ISO certifikate. MR servis je time napravio još jedan korak naprijed u smjeru ispunjenja svoje misije pružanja brze, kvalitetne i profesionalne usluge svojim klijentima kako bi im postali prvi izbor u slučaju izazova s tehničkom opremom, uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i očuvanju prirodnih resursa. Dobiveni certifikat potvrda je kvalitete rada te isti omogućuje praćenje i poboljšanje najvažnijeg cilja MR servisa, a to je zadovoljstvo partnera te krajnjih korisnika.
Certifikat ISO 9001 potvrđuje da se kontinuirano prati rad djelatnika Servisa i napredak u procesima rada, provode se analize i nadgledanja cjelokupnog rada Servisa, djelatnici poštuju sve procedure u pripremi i provođenju posla, a poslovanje je dokumentirano što rezultira visokom razinom kvalitete u radu.
Korištenjem ovakvog sistema rada postiže se povećavanje djelotvornosti i učinkovitosti poslovnih procesa te ostvarenje dugoročnih pogodnosti, kako za MR servis (ostvarenje strateških ciljeva) tako i za partnere te krajnje korisnike, ali i za društvenu zajednicu.
Za MR servis posebno je značajan ISO 14001, Sustav upravljanja okolišem, koji je tako uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama imaju obvezu:

  • Smanjivanja negativnog utjecaja na okoliš te o tome educirati i informirati svoje partnere i klijente,
  • Podizanja svijesti o potrebi zaštite okoliša i odgovornom korištenju prirodnih resursa,
  • Pridržavati se zakonskih propisa,  
  • Postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima,

Menadžment tvrtke osigurava utvrđivanje godišnjih ciljeva u vezi s upravljanjem kvalitetom i okolišem kako bi se omogućilo ostvarenje postavljenih općih ciljeva i politike kvalitete.
„Dobivanjem ISO certifikata željeli smo osigurati dodatnu vrijednost našim uslugama i još jednom potvrditi da su nam želje, zahtjevi i naravno sigurnost klijenata na prvom mjestu. Certifikacijom smo potvrdili da je tvrtka usvojila sve relevantne zakone i propise, a najveću dobrobit imaju klijenti i partneri MR servisa. Ovi certifikati povećavaju kredibilitet našeg Servisa i našu poziciju na tržištu“, naglasio je Davor Sever direktor MR servisa.